پوزیشنر کنترل ولو

eSiemens-post

Positioner Control Valve پوزیشنر کنترل ولو : پوزیشنر کنترل ولو ، زمانی که برای حرکت در آوردن ساقه شیر نیروی نسبتاً زیادی مورد نیاز باشد باید سطح دیافراگم را بزرگتر انتخاب کرد و این مسئله باعث بزرگ شدن حجم محفظه بالای دیافراگم گشته و در عمل ،حرکت ساقه شیر با تأخیر زیاد توأم خواهد بود

مشاهده کامل محصول →

کنترل ولو


آی تو پی مشاهده کامل محصولات پوزیشنر مشاهده کامل محصولات شیر برقی مشاهده کامل محصولات شیر زاویه ای مشاهده کامل محصولات عملگر شیر مشاهده کامل محصولات کنترل ولو مشاهده کامل محصولات

مشاهده کامل محصول →

نمایندگی کنترل ولو

eSiemens-post

  Control Valve نمایندگی کنترل ولو :  کنترل ولو شیری است که با اعمال نيرويي غير از نيروي دست عمل مي نمايد و ميزان جريان سيال را در يك سيستم كنترل فرايندي تنظيم مي كند، شير كنترل شامل يك شير است كه به يك مكانيزم محركه (actuator) که توانائي تغيير عنصر کنترل کننده سيال را

مشاهده کامل محصول →

نمایندگی کنترل ولو فیشر

eSiemens-post

  Control Valve Fisher نمایندگی کنترل ولو فیشر :  کنترل ولو فیشر شیری است که با اعمال نيرويي غير از نيروي دست عمل مي نمايد و ميزان جريان سيال را در يك سيستم كنترل فرايندي تنظيم مي كند، شير كنترل شامل يك شير است كه به يك مكانيزم محركه (actuator) که توانائي تغيير عنصر کنترل

مشاهده کامل محصول →

مقاله کنترل ولو

eSiemens-post

  Control Valve مقاله کنترل ولو :  کنترل ولو شیری است که با اعمال نيرويي غير از نيروي دست عمل مي نمايد و ميزان جريان سيال را در يك سيستم كنترل فرايندي تنظيم مي كند، شير كنترل شامل يك شير است كه به يك مكانيزم محركه (actuator) که توانائي تغيير عنصر کنترل کننده سيال را

مشاهده کامل محصول →

آخرین محصولات